Све више људи данас користи Википедију за информисање о непознатим појмовима и темама. Нажалост, стање на овој отвореној енциклопедији у погледу наше земље и правне струке је веома незадовољавајуће. Хајде да то променимо!

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot is one of the world’s largest and most prestigious moot competitions, held annually in Vienna.  The Vis Moot is organized by the Association for the organization and promotion of the Willem C. Vis International Commercial Moot and sponsored by numerous institutions worldwide, such as UNCITRAL, International Chamber of Commerce, American Arbitration Association, The London Court of International Arbitration, Swiss Arbitration Association and the like.  The goal of the Vis Moot is to “foster the study of international commercial law and arbitration for resolution of international business disputes”. For more information see: https://vismoot.pace.edu/