Новим наставним планом Правног факултета Универзитета у Београду на IV години основних академских студија, у VIII семестру, предвиђена је као наставна обавеза  правна пракса и то као Пракса у правосуђу и управи или Пракса у привреди, која носи 3 ЕСПБ бода.

Пракса је обавезна за све студенте који су IV годину студија уписали почев од школске 2012/13. године, а који су студије уписали 2006. године или касније.