На курсу ће бити постављени материјали за вежбе из Српске правне историје у складу са планом рада који је објављен на почетку семестра.

Предавања из Српске правне историје код проф. др Мирјане Стефановски, проф. др Зорана Мирковића, доц. др Нине Кршљанин и доц. др Душана Ракитића.

На курсу ће се качити материјали, а форум је отворен за сва питања и дискусије у вези са предметом. Оквирни план рада у прилогу.

Студијска група из Српске правне историје код проф. др Зорана Мирковића, доц. др Нине Кршљанин и доц. др Душана Ракитића.

Вежбе из Српске правне историје код доц. др Нине Кршљанин.

Слободно постављајте сва питања у вези са предметом, вежбама или испитом!

Курс по Истории сербского права для русскоговорящих студентов. Основная информация, материалы, форум для вопросов.